שלום בערגערשלום בערגער איז אַ פּאָעט, זשורנאַליסט און פּראָזאַיִקער. אויפֿגעוואַקסן אין לויִוויל, קענטאָקי, האָט ער דעביוטירט אין דער ייִדישער פּרעסע אין זשורנאַל “ד פּען”. זינט דעמאָלט האָט מען געדרוקט זײַנע לידער און איבערזעצונגען אין אַ צאָל אויסגאַבעס. ער איז צוגעטיילט געוואָרן די רובינליכט־פּריז פֿון פֿאַראיין פֿון ייִדישע שרײַבער און זשורנאַליסטן אין ישׂראל. ער וווינט אין באַלטימאָר מיט זײַן פֿרוי, סעלעסט סאַלעד, וואָס צוזאַמען שטעלן זיי מיט זיך פֿאָר דעם פֿאַרלאַג די ייִדישע שטוב. זיי רעדן ייִדיש מיט זייערע צוויי קינדער און זייערע חבֿרים. פֿון פֿאַך איז ער אַ דאָקטער און פֿאָרשער.

איר קענט זיך שטעלן אין קאָנטאַקט מיטן מחבר אונטן:

אײַער נאָמען

אײַער בליצאַדרעס

אײַער טעמע

אײַער אָנזאָג