דאַטע טיפּ צײַטשריפֿט טיטל
2011 אַרטיקל פֿאָרווערטס
2010 אַרטיקל פֿאָרווערטס
2010 אַרטיקל פֿאָרווערטס האַרץ-רײַסנדיקע קשיות: ווי אַזוי צו מאַכן אַ מעדיצינישן באַשלוס?
2010 אַרטיקל פֿאָרווערטס בויען אַ בריק צווישן דאָקטער און פּאַציענט
2010 אַרטיקל פֿאָרווערטס פֿאַר וואָס האָט מען אַוועקגענומען מײַן מאַמאָגראַם?!
2009 אַרטיקל פֿאָרווערטס חסידישע פֿרויען-זשורנאַלן — אַ קוק פֿון אַ זײַט
2008 אַרטיקל פֿאָרווערטס פֿרײַטיק-צו-נאַכטס אינעם צימער פֿון ביקור־חולים
2007 אַרטיקל פֿאָרווערטס עלטערע ייִדישע טעקסטן: אַן אַנטאָלאַגיע רעדאַקטירט פֿון דזשעראָלד פֿרייקס
2006 אַרטיקל פֿאָרווערטס אַן ענציקלאָפּעדיע פֿון סתּם מענטשן שוין אויף ייִדיש אויך
2000 אַרטיקל פֿאָרווערטס אַ ייִד פֿאָרט קיין טאָקיאָ
2003 אַרטיקל פֿאָרווערטס די ניו־יאָרקער חלומות פֿון ביילע שעכטער־גאָטעסמאַן
2002 אַרטיקל פֿאָרווערטס שמירה נאָך די 9/11־קרבנות
2000 אַרטיקל פֿאָרווערטס וואָס טוט דער דאָקטער?: די לונגען
2002 אַרטיקל פֿאָרווערטס בילדער פֿונעם אורים־ותּומים
1999 אַרטיקל פֿאָרווערטס די מעדיצינישע עטיק
1999 אַרטיקל פֿאָרווערטס דער אויפֿשטײַג פֿון אַסטמאַ
2001 אַרטיקל פֿאָרווערטס אַנטראַקס
2008 פּאָעזיע גילגולים [לידער]
2003 אַרטיקל פֿאָרווערטס דאָקטוירים הייסן – טרינקען?
2003 אַרטיקל פֿאָרווערטס פּאָקן
2003 אַרטיקל פֿאָרווערטס סאַרס
2010 פּאָעזיע און רעקאָרדירונגען yiddishpoetry.org [לידער]
2003 אַרטיקל פֿאָרווערטס „דיוואַן“: אַ פֿילם פֿון פּערל גליק
2010 ראַדיִאָ-אינטערװיו נײַע כוואַליעס אַ נײַע זאַמלונג ייִדישע פּאָעזיע
 2011 פּאָעזיע העפינעס פאני א מעשה
 2011  ביכל  ייִדישע שטוב זאָג כאָטש להבֿדיל
  2011  אַרטיקל  פֿאָרווערטס צי אַרבעט איך טאַקע אין “סאַמע בעסטן שפּיטאָל”?
2003 ביכל   ייִדישע שטוב  די קאַץ דער פּאַיאַץ
 2005 ביכל   ייִדישע שטוב  דזשאָרדזש דער נײַגעריקער
2008 ביכל   ייִדישע שטוב  אײן פֿיש צװײ פֿיש רױטער פֿיש בלױער פֿיש
2012 אַרטיקל פֿאָרווערטס איך און “די גאָלדענע קייט”
2010 פּאָעזיע יוגנטרוף קינדער אָן נעמען
 2012  מעשׂה פֿרײַער פֿױגל אויף יענער זייט…
2012 פּאָעזיע אױפֿן שװעל אױפֿגעשטאַנען [ליד צום יובֿל־נומער]
2012 פּאָעזיע שבת־בלעטל  אוניװערסאַל און אומעטום
2012 אַרטיקל פֿאָרװערטס אָרעם און רײַך אין באַלטימאָר: באַמערקונגען פֿון אַ געװעזענעם ניו־יאָרקער
2012 אַרטיקל פֿאָרװערטס אַ כּשרע קונסט: חרדישע שרײַבערינס געבן דעם טאָן פֿון דער הײַנטיקער גאָר פֿרומער קולטור
2012 אַרטיקל פֿאָרװערטס שבת שלום פֿון 1865?