איין פֿיש צוויי פֿיש רויטער פֿיש בלויער פֿיש (פֿון ד”ר סוס, ייִדיש פֿון שלום בערגער)

Eyn Fish Tsvey Fish - One Fish Two Fish in Yiddish
צו באַקומען בײַם פֿאַרלאַג “די ייִדישע שטוב”

די קאַץ דער פּאַיאַץ

Di Kats der Payats - The Cat in the Hat in Yiddish

צו באַקומען בײַם פֿאַרלאַג “די ייִדישע שטוב”

דזשאָרדזש דער נײַגעריקער (פֿון ה.אַ. ריי, ייִדיש פֿון שלום בערגער)

George der Naygeriker - Curious George in Yiddish

צו באַקומען בײַם פֿאַרלאַג “די ייִדישע שטוב”

טראָט בײַ טראָט: הײַנטצײַטיקע ייִדישע פּאָעזיע (מיט לידער און איבערזעצן פֿון שלום בערגער)

Contemporary Yiddish Poets (includes poems and translations by Zackary Sholem Berger)
צו באַקומען בײַם פֿאַרלאַג קוואָדליבעט

THE ECCO ANTHOLOGY OF INTERNATIONAL POETRY — מיט איבערזעצן פֿון שלום בערגער אויף ענגליש

The Ecco Anthology of International Poetry (includes translations by Zackary Sholem Berger)
צו באַקומען פֿון פֿאַרלאַג  HarperCollins

פּלוצעמדיקער רעגן, פֿון גיטל שעכטער-ווישוואַנאַט (מיט איבערזעצן פֿון שלום בערגער)

Sudden Rain, by Gitl Schaechter Viswanath (includes translations by Zackary Sholem Berger)
צו באַקומען אויף www.suddenrain.org

LA CULTURE YIDDISH AUJOURD’HUI – בײַ דער ייִדיש-אַרבעט, הײַנט: מיט לידער פֿון שלום בערגער

La culture yiddish aujourd\
צו באַקומען בײַם מעדעם-ביבליאָטעק, פּאַריז