פּײסאַזש
אלעקסאַנדער גאַליטש

די כמאַרעס שװעבן געדיכט
און די װאַלד שטײט װי אומבאַלעבט.
נאָר דעם דרעקאָמעטערס געװיכטן
שאָקלען שטילערהײט די קעפּ.

נישט אַלץ אױף דער װעלט פֿעלט אַ טעם
(כאָטש אַ גראָשן איז איר װערט)
אַבי געװיכטן זײַנען פֿאַראַן
און מע זעט די מדרגה פֿון דרעק.

 

Все было пасмурно и серо,
И лес стоял, как неживой,
И только гиря говномера
Слегка качала головой.

Не все напрасно в этом мире,
(Хотя и грош ему цена!),
Покуда существуют гири
И виден уровень говна!