לייען ווײַטער אין מײַן מעדיצינישער רובריק בײַם פֿאָרווערטס “פֿרעג אַ געזונט-שאלה בײַ ד”ר בערגער”. compression-socks-and-plane_web