בערגער איז אַ דאָקטער בײַ דזשאָנס-האָפּקינס אין באַלטימאָר, מערילענד, וווּ ער אַרבעט ווי אַן אַלגעמיינער דאָקטער און אינטערניסט. ער איז אויך אַן אַקטיווער פֿאָרשער אין פֿעלד פֿון דאָקטער-פּאַציענט-קאָמוניקאַציע, בפֿרט אין שפּיטאָל.