באַלד װעט מען לאָזן װיסן װעגן קומעדיקע פֿירלײענונגען און דאָס גלײַכן. רײַסט נישט אָפּ די אױגן פֿון דעם זײַטל!

מע האט דאס ביכל רעצענזירט אין פארווערטס און דערמאנט לטובה אין טאבלעט.

 

חמץ שעבר עליו הפסח

דעם 29סטן יוני בײַ בריטה בוקס אין באַלטימאָר.

דעם 11סטן יולי אין וויסקאָנסין.